Ankieta


(twój adres będzie służył wyłącznie do kontaktu z Tobą)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do korzystania z usługi "Ankieta" zgodnie art. 6 ust 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Usługa Ankieta jest bezpłatną usługą Galerii Olimpia. Twoje dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w ramach niniejszego serwisu przez EPP - GALERIA OLIMPIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Al. Jana Pawła II 22 00-133 Warszawa (działającego jako administrator danych osobowych) i nie zostaną udostępnione osobom lub podmiotom trzecim.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EPP - GALERIA OLIMPIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Al. Jana Pawła II 22 00-133 Warszawa,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - tel: 41 333 36 08
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne
Oceń nas